Dziś jest:

Cała prawda o IRACIE - cz.III


Dlaczego IRATA? To kwestia wartości.

 

System IRATA- wartości i cele

 The Industrial Rope Access Trade Association (IRATA International)zrzesza wśród swoich członków firmy, które zatrudniają najwyższej klasy Techników, którzy nabyli swoje umiejętności od firm szkoleniowych IRATy. W przeciwieństwie do wielu handlowych stowarzyszeń nie jest ono zdominowane I przez to poddane wpływom producentów z sektora biznesowego. Nauczanie programu IRATA daje technikom dostępu linowego możliwość przejścia przez trzy poziomy sprawności, z certyfikatem wydawanym na każdym z poziomów. Inżynier IRATY posiada kartę która jest rozpoznawana I podziwiana na całym świecie i świadczy o dużych kwalifikacjach technika dostępu linowego, około 120 000 inżynierów IRATY jest zarejestrowanych w ponad pięćdziesięciu krajach na każdym kontynencie. Kompletny i zaangażowany program treningu IRATA dostarcza wykwalifikowaną siłę roboczą która może wiarygodnie stosować sprawdzoną metodę pracy na wysokościach.

 

Wartość wykwalifikowanej siły roboczej

Praca na wysokościach lub w miejscach prezentujących trudny lub ograniczony dostęp wymaga wielkich umiejętności i takie standardy mogą zostać osiągnięte jedynie jako rezultat obszernego szkolenia i regularnych kursów utrwalających. Trening IRATY jest nie tylko zapewniany przez wykwalifikowanych trenerów  w centrach, które są członkami stowarzyszenia, każdy kurs jest również oceniany przez niezależny od firmy prowadzącej trening doświadczony personel. Ta podwójna gwarancja doświadczonego treningu i niezależnej oceny jest kluczem do zapewnienia jakości siły roboczej przez IRATĘ.

 

Wartość odpowiedniego szkolenia

Jeśli doceniasz i rozumiesz wartość dobrego szkolenia i pragniesz zatrudnić personel który jest dobrze wyszkolony, zrozumiesz że najlepsze wykształcenie pochodzi od najwyższej klasy specjalistów, którzy posiadają dogłębną wiedzę w swojej dziedzinie. Nie wystarczy zwrócić się do przemysłu ogólnego lub trzeciorzędnych źródeł lub co gorsza do doradztwa ogólnego, które posiada niską świadomość specjalizacji  jako, że brakuje im drobiazgowej wiedzy i zrozumienia poszczególnych możliwości środowiska pracy przemysłu i dostępu linowego.  W przeciwieństwie, trenerzy IRATY są specjalistami i ekspertami w swojej dziedzinie, którzy posiadają teoretyczne i praktyczne umiejętności w nauczaniu. Ich indywidualne umiejętności i centra treningowe, w których pracują są regularnie i niezależnie oceniane aby zapewnić, że trening jest prowadzony z zachowaniem najwyższych możliwych standardów.  

 

 

IRATA – wartość w działaniu - dostęp linowy i bezpieczeństwo

Unikalny dwulinowy system IRATY pozwala inżynierom na działanie w najbezpieczniejszych możliwych warunkach ponieważ jedna z lin zawsze używana jest jako lina asekuracyjna. W nieoczekiwanym  wypadku gdy lina robocza jest uszkodzona lub zawiedzie, inżynier ma druga linę aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Firmy IRATY rygorystycznie rejestrują statystyki wypadków ich operacji i dostarczają te dane stowarzyszeniu. Dostarczone dane są niezależnie kontrolowane, a następnie otwarcie publikowane. W ciągu piętnastu lat badania tych danych IRATA odnotowała zero zgonów na linie, spowodowanych przez nieodpowiedni trening lub niskie umiejętności operacyjne, stosunek odnotowanych wypadków zmniejsza się z roku na rok i wynosi obecnie mniej niż cztery na każde 100 000 przepracowanych godzin. Jest to niezrównane w sektorach, w których działa IRATA i jest fundamentalnym powodem nadzwyczajnego trwającego rozwoju w stowarzyszeniu. Bezpieczna praca jest bardziej skuteczna, reprezentuje prawdziwa dodaną wartość!

 

IRATA- wartość bezpiecznych metod pracy

System przemysłowego dostępu linowego IRATY kontroluje zagrożenia związane z pracą na wysokościach lub w miejscach o trudnym dostępie. Jej samowystarczalne zespoły inżynierów zapewniają swoje własne środki dostępu, sprzęt i umiejętności, powoduje to, że nie ma potrzeby(zapotrzebowania) na inny sprzęt  dostępowy, układ pracy jest zredukowany zarówno w kwestii liczby personelu jak również w kwestii czasu trwania pracy. Oczywiście mniejsza liczba bardziej wydajnych pracowników, pracujących przez krótsze okresy czasu oznacza mniejsze koszty. Na dodatek, dostęp linowy pozostawia również minimalny ślad na środowisku , ponieważ minimalizuje zakłócanie strefy osób trzecich, którymi mogą być mieszkańcy budynków, przechodnie lub ogólnie otaczające tereny pracy lub wypoczynku. Tak „bezdotykowy” jest zespół dostępu linowego, że często może on pracować bez bycia zauważonym.

      

IRATA- wartość różnorodności

Nawet osoby pracujące w sektorach, w których IRATA jest aktywna są wciąż zaskakiwani przez zasięg zadań, które mogą zostać wykonane przez dostęp linowy. Na obiektach morskich (platformy itp.) zespół IRATY może podjąć wszystkie rodzaje inspekcji, napraw i testów, często reprezentując jedyny możliwy sposób uporania się ze specyficzną pracą. Na lądzie technika IRATY można  zobaczyć na słupie wysokiego napięcia, wieży telekomunikacyjnej, jak również na budynkach zabytkowych, nowym terminalu lotniska lub nowoczesnym budynku miejskim.

 

IRATA- wartość doświadczenia

Dla związku branżowego nie jest niemożliwe rozwinięcie nowej metody pracy lub produktu, ale IRATA  została uformowana kiedy dostęp linowy był w powijakach. Rozwinęła on sektor tak bardzo jak metodyka i sprawiła, że przemysł na całym świecie cieszy się swoim globalnym statusem. Pracując od początku  z  Kierownictwem Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz innymi organami stanowiącymi prawo i władzami nadzorującymi standardy, stowarzyszenie przewidziało rozwój całego nowego działu przemysłu dostępowego i poprzez to zebrało doświadczenie jakiego powinno się szukać w ogólnoświatowej handlowej organizacji.

Wartość globalnego statusu

Wiele stowarzyszeń handlowych w sektorze pracy na wysokościach jest zdominowanych przez przedsiębiorców związanych ze swoim interesem,  wielu z nich działających tylko w Wielkiej Brytanii, lecz nie dotyczy to IRATY.  Firmy członkowskie na całym świecie to zgodność i kompetencja, oferowana przez IRATA International co sprawia że jej technicy i firmy cieszą się ekskluzywnością wśród międzynarodowych korporacji. Na przykład na nowych obszarach eksploracji oleju i gazu, korporacje najpierw zwracają się do IRATY kiedy poszukują pracowników do napraw i utrzymania platformy. Zespoły dostępu linowego IRATY są wzywane ze stale rosnącą częstotliwością aby podjąć nieniszczące testy, prace wzmacniające na klifach przybrzeżnych i innych naturalnych obiektach. Zarządcy nowoczesnych wysokościowców na całym świecie również zwracają się do operatorów IRATY o ich czyszczenie, inspekcje i przyszłe prace konserwatorskie.

WARTOŚĆ IRATA International – usługa globalna, charakterystyczna i sprawdzona  metoda.

blog comments powered by Disqus